Aktualnosti

Novosti iz naše tvrtke

Signalizaciji d.o.o. dodjeljuje se URS sustav upravaljanja kvalitetom

ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Temelji se na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije:



Orijentacija na kupca
Vođenje
Uključenost ljudi u postizanje ciljeva
Procesni pristup
Sustavni pristup upravljanju
Trajno poboljšavanje
Odlučivanje na temelju činjenica
Partnerski odnos s dobavljačima

ISO 14001:2004 je dio serije međunarodnih normi koje su primjenjive za sve organizacije, neovisno o lokaciji, a odnose se na upravljanje zaštitom okoliša. Norma ISO 14001 specificira najznačajnije zahtjeve za identifikaciju, kontrolu i nadzor aspekata okoliša neke organizacije te, utvrđuje zahtjeve za upravljanjem I poboljšavanjem cijelog sustava.

Ključne koristi ove norme jesu:

Stvaranje sigurnosti za kupce, investitore, javnost i zajednicu pokazivanjem svog opredjeljenja za okoliš
Poboljšavanje kontrole troškova kroz čuvanje ulaznih materijala i energije
Smanjenje incidenata koji utječu na stabilnost, te smanjenje troškova osiguranja
Pomoć za dobivanje dozvola i autorizacija za lokalna tržišta

OHSAS 18001:2007 daje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi.

Specifikacija OHSAS 18001 kompatibilna je s normama ISO 9001 i ISO 14001, kako bi organizacijama koje to žele olakšala integraciju sva tri sustava u jedan integrirani sustav upravljanja.

Sjedište

Trakošćanska 30,
Zagreb, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 30 97 758
Fax.: (00385) 1 30 97 759
Email: signalizacija500@gmail.com

Pogon

Stjepana Oštarijaša10,
Dugo Selo, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 27 52 496
Fax.: (00385) 1 27 52 496
Gsm.: (00385) 95 457 0001
Email: signalizacija300@gmail.com

Politika kvalitete

© Signalizacija d.o.o.