Reference

Referentna lista naručitelja

Zračna luka Zagreb
Zračna luka Zadar
Zračna luka Dubrovnik
Hrvatske autoceste
Ceste zadarske županije
Lika ceste
Istarske ceste
Bechtel International Inc.
Ceste š ibenik
Ceste Karlovac
Autocesta Rijeka - Zagreb
SFOR - Ceste BiH
Monteput d.o.o., Crna Gora
Putevi d.o.o., Crna Gora
Gradovi u Crnoj Gori: Podgorica, Budva, Ulcinj
Općine u crnoj Gori: Bijelo polje, Pljevlja
Gradovi i BiH: Kakanj, Doboj

Sjedište

Trakošćanska 30,
Zagreb, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 30 97 758
Fax.: (00385) 1 30 97 759
Email: signalizacija500@gmail.com

Pogon

Stjepana Oštarijaša10,
Dugo Selo, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 27 52 496
Fax.: (00385) 1 27 52 496
Gsm.: (00385) 95 457 0001
Email: signalizacija300@gmail.com

Politika kvalitete

© Signalizacija d.o.o.