Politika kvalitete

Posjedujemo ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 certifikate kvalitete

Osnovna djelatnost tvrtke Signalizacija d.o.o. je izrada horizontalne i vertikalne prometne signalizacije. Usmjerenost na zahtjeve, potrebe i očekivanja naših kupaca te njihovo zadovoljstvo izvršenim radovima su najvažnije vrijednosti prema kojima mjerimo i određujemo svoju ukupnu uspješnost, uz uvažavanje činjenice da naš rad utječe na okoliš i sigurnost sudionika u prometu.

Naše strojeve i opremu sustavno osuvremenjujemo kako bismo povećavali kvalitetu, učinkovitost, djelotvornost, sigurnost i konkurentnost. Naši zaposlenici su stručni, iskusni i ustrajni te spremni trajno se usavršavati.
Etičnost, poštovanje i razumijevanje su sastavnice međusobnih odnosa zaposlenika. Sustavno usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i njihovo djelovanje na okoliš, zdravlje i sigurnost na radu sa primjenjivim zakonima, provedbenim propisima i drugim obvezujućim zahtjevima. Razmatramo, analiziramo i nastojimo kontrolirati opasnosti i rizike u našim procesima te ih održavati na prihvatljivoj mjeri, težeći da u rizicima prepoznamo i prilike za daljnje iskorake.

Preispitujemo utjecaje naših aktivnosti i procesa na okoliš i težimo ih učiniti što manje škodljivima za okoliš. S otpadom postupamo na zakonski utemeljen način, težeći sprječavanju njegovog nastajanja. Potičemo svakog zaposlenika i naručitelje naših usluga da kreativno sudjeluju u poboljšanju odnosa prema okolišu te zdravlju i sigurnosti na radu.

Postavljamo si ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve kvalitete i zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i nastojimo da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva.

U Kontroli tvorničke proizvodnje vertikalne signalizacije obavezna je primjena EN 12899-1 2007 kako bi tvrtka imala pravo deklarirati svoje proizvode sa CE znakom. Kontrola kvalitete opisana je u Priručniku tvorničke kontrole proizvodnje za vertikalnu signalizaciju. Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu sastavni je dio cjelovitog poslovnog sustava, utemeljen je na zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 i nastojimo trajno poboljšavati njegovu djelotvornost.

U Zagrebu, 17.03.2020.
Petar Kulić, direktor

Sjedište

Trakošćanska 30,
Zagreb, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 30 97 758
Fax.: (00385) 1 30 97 759
Email: signalizacija500@gmail.com

Pogon

Stjepana Oštarijaša10,
Dugo Selo, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 27 52 496
Fax.: (00385) 1 27 52 496
Gsm.: (00385) 95 457 0001
Email: signalizacija300@gmail.com

Politika kvalitete

© Signalizacija d.o.o.