Prometna ogledala

Za sigurno uključivanje u promet iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska

Prometna ogledala namjenjena su za sigurno uključivanje u promet iz sporedne ceste na cestu s prednošću prolaska ili u sličnim situacijama, na mjestima smanjene preglednosti. Na vanjsi rub prometnog zrcala aplicirana je retroreflektirajuća folija.

U ponudi imamo prometna ogledala kružnog ili pravokutnog oblika:

kružno prometno ogledalo: fi 600 mm, fi 900 mm
pravokutno ptometno ogledalo: 800x600 mm, 1000x800 mm

Sjedište

Trakošćanska 30,
Zagreb, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 30 97 758
Fax.: (00385) 1 30 97 759
Email: signalizacija500@gmail.com

Pogon

Stjepana Oštarijaša10,
Dugo Selo, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 27 52 496
Fax.: (00385) 1 27 52 496
Gsm.: (00385) 95 457 0001
Email: signalizacija300@gmail.com

Politika kvalitete

© Signalizacija d.o.o.