TrackJet sustav

Revolucionarno rješenje za održavanje aerodromskih pisti

TrackJet® je revolucionarno rješenje za održavanje aerodromskih pisti. Radi sa visokim tlakom i sa vrlo niskom potrošnjom vode. TrackJet® omogučuje uklanjanje tragova guma i horizontalne signalizacije bez oštećivanja asfaltne ili betonske podloge. Mogućeje čićenje čak i žljebljenih površina.

Površinska struktura piste se ne oštećuje, iako je radni tlak sustava 2,500 bar. Rizik od oštećenja podloge uklonjen je razvojem specijalnih mlaznica i sustava kontrole. Čak i nakon 10 tretmana ne primjećuje se promjena na površinskoj strukturi piste.

TrackJet® sustav efikasno i brzo uklanja horizontalnu signalizaciju bez tzv. "fantomskih linija". Tretirana površina na taj način se optimalno priprema za iscrtavanje nove horizontalne signalizacije upotrebom modernih materijala.


Posjetite stranicu proizvođača

Sjedište

Trakošćanska 30,
Zagreb, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 30 97 758
Fax.: (00385) 1 30 97 759
Email: signalizacija500@gmail.com

Pogon

Stjepana Oštarijaša10,
Dugo Selo, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 27 52 496
Fax.: (00385) 1 27 52 496
Gsm.: (00385) 95 457 0001
Email: signalizacija300@gmail.com

Politika kvalitete

© Signalizacija d.o.o.