Vertikalna signalizacija

Izrada prometnih znakova

Prometni znakovi izrađuju se u skladu sa važećim zakonskim odredbama (N.N. Pravilnik 33/2005 i 155/2005), te od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

Sjedište

Trakošćanska 30,
Zagreb, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 30 97 758
Fax.: (00385) 1 30 97 759
Email: signalizacija500@gmail.com

Pogon

Stjepana Oštarijaša10,
Dugo Selo, Hrvatska

Tel.: (00385) 1 27 52 496
Fax.: (00385) 1 27 52 496
Gsm.: (00385) 95 457 0001
Email: signalizacija300@gmail.com

Politika kvalitete

© Signalizacija d.o.o.